top of page

Categorie 1 vuurwerk mag 365 dagen per jaar worden afgestoken. Ook in regio's met een algemeen vuurwerkverbod.

Afhalen van categorie 1 vuurwerk en het afsteken daarvan mag alleen voor personen vanaf 12 jaar en ouder.

Bij twijfel over de leeftijd kunnen wij vragen om een geldig en fysiek legitimatiebewijs (geen foto)

Cigo Peperzak is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit, dat Opdrachtgever of diens afnemer de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.  Opdrachtgever zal Cigo Peperzak vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Cigo Peperzak.

 

bottom of page